Choć ładunek typowy dla transportu OSL, jego przeznaczenie – już nie. Stalowa kładka (36,30 m długości  x 4,49 m szerokości) dostarczona z okolic Białegostoku do Szwedzkiego Instytutu Badawczego VTI w Linköping posłuży do badań i testów wytrzymałościowo-zderzeniowych. Jest to element konstrukcyjny infrastruktury dworców autobusowych w Szwecji, stąd w ramach planowanych testów m.in. zderzenie z…rozpędzonym autobusem. […]

Szwecja należy do krajów o najwyższym na świecie wskaźników migracji w stosunku do liczby ludności. Pochodną tego stanu rzeczy jest brak blisko pół miliona mieszkań, a także wielu obiektów użyteczności publicznej. Szwedzkie władze planują w najbliższych latach oddawanie co roku minimum 100 tys. mieszkań. Skandynawski boom budowalny stał się szansą dla producentów materiałów budowlanych, takich […]