Ostrzegamy o próbie wyłudzeń przez podmiot „SCANDINAVIANEXPRESSONLINE” [www.scandinavianexpressonline.com] który podszywa się pod naszą firmę jako rzekomy oddział w USA wykorzystując naszą nazwę, logo, zdjęcia, kolorystykę firmową. Sprawa zgłoszona na Policję jako cyberprzestępstwo. Wszelki kontakt przez wyżej wymieniony podmiot proszę zignorować traktując jako wyłudzenie.