SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SPRAWDŹMY, JAK MOŻEMY WESPRZEĆ TWOJE PROCESY LOGISTYCZNE!

SCANDINAVIAN EXPRESS Polska Sp. z o.o. Polska
80-298 Gdańsk, Budowlanych 19

Sprzedaż +48 609 300 050
Administracja +48 58 768 20 60
info@scandinavian.com.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000173822, NIP 9570000912, REGON 190972974,
Kapitał zakładowy: 51.000 PLN.
Polityka prywatności

ZARZĄDZAMY PROCESAMI LOGISTYCZNYMI

KONTAKT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI