Korekta paliwowa

Stawka korekty paliwowej SEFS (Scandinavian Express Fuel Surcharge) jest aktualizowana tygodniowo na bazie: ceny hurtowe LOTOS.

SEFS  28.05.2024-03.06.2024: 25,53%

Zgodnie z standardem rynkowym, firma Scandinavian Express przyjęła mechanizm korekty paliwowej, który automatycznie uwzględnia wahania cen oleju napędowego uwzględniając założenia:

  • stawka aktualna: Cena ON z danego dnia wg LOTOS
  • stawka bazowa: Cena ON z 05.05.2020 wg LOTOS (2,952PLN)
  • udział paliwa w kosztach operatora logistycznego: 38%
  • schemat wyliczenia: procentowa zmiana ceny aktualnej w stosunku do ceny bazowej * udział paliwa w kosztach operatora logistycznego

Stałe wahania cen paliw to dylemat całej dzisiejszej gospodarki światowej, ze szczególnym uwzględnieniem energochłonnej branży logistycznej. Powstaje pytanie jak uwzględniać te zmiany w kalkulacjach cen usług dla Klientów, aby zachować czytelność i łatwość rozliczeń?

Odpowiedzią jest korekta paliwowa, czyli mechanizm umożliwiający szybką reakcję na niezależne od operatora logistycznego zmiany cen oleju napędowego na rynku.

Ceny paliw są ustalane w oparciu o ceny hurtowe Grupy LOTOS, dzięki czemu dodatkowe marże stacji detalicznych i regionalna dynamika popytu nie mają wpływu na rozliczenia.

Korekta paliwowa w Scandinavian Express:

  • pozwala uniknąć częstej aktualizacji cenników i kalkulacji, ponieważ przyjęty mechanizm robi to automatycznie, czyli w zalezności od rynkowego poziomu cen korekta może spaść nawet do wartości bazowej
  • wyodrębnia składnik kosztów niezależny od operatora logistycznego
  • aktualizuje stawki w oparciu o realne warunki ekonomiczne i zmiany ceny nośników energii, a nie spekulacje
  • w okresie długoterminowym stabilizuje ofertę i warunki współpracy, uniezależniając je od wahań na rynkach paliw

SECA (Sulphur Emission Control Area) to dodatek paliwowy odzwierciedlający podwyżki cen paliw spowodowane stosowaniem paliw LSMGO spełniających normy nowej dyrektywy siarkowej. Wysokość dodatku jest uzależniona od rzeczywistej różnicy pomiędzy cenami paliwa ciężkiego i lekkiego oraz zużyciem paliwa przez promy na poszczególnych trasach.

Wysokość stawki SECA ustalają armatorzy promowi i jest ona niezależna od operatorów logistycznych.

Szczegółowe informacje dostępne są u opiekunów handlowych Scandinavian Express.