Scandinavian Express har köpt in trailers av typen OpenBox – en samproduktion mellan tyska Krone (chassi) och franska Libner (påbyggnad).

Fördelen med den innovativa OpenBoxlösningen, är möjligheten att dra ihop hela överbyggnaden inklusive de bakre dörrarna, vilket förvandlar en kapelltrailer till en plattform. Detta ger utökade möjligheter att frakta olika sorters gods – både gods som passar in på vanliga trailers, såväl som udda eller skrymmande gods, samt ISO containrar.

Open Box trailer
Ytterligare en fördel med denna trailertyp är att skenorna för kapellet, i motsats till en vanlig kapelltrailer, också fälls ihop – vilket väsentligt underlättar vid lastning/lossning av gods som stålkonstruktioner, armeringsnät, betongelement etc.

OpenBoxtrailers är utrustade med fästen för stöttor och hållare för containrar (möjlighet att lasta två 20fots eller en 40fots). Lastförmågan vid användande av en treaxlad dragbil är 34t. Enligt tillverkarna är det första gången dessa trailrar levereras till den polska marknaden.