Pierwsze miesiące wykorzystania nowych naczep typu OpenBOX potwierdzają wysoką elastyczność ładunkową tego sprzętu. Towary spaletyzowane, kontenery, konstrukcje stalowe, siatki zbrojeniowe, elementy betonowe – a ostatnio nawet – nieduży, dwusilnikowy samolot.

OpenBOX trailer
Szybkość realizacji to druga – po wszechstronności – ważna zaleta OpenBOX. Dzięki stałym zezwoleniom dla tych naczep na transport ładunków o szerokości do 3,2 m i wysokości do 4,3 m – przesyłki gabarytowe można podejmować „z marszu”, unikając formalności związanych z załatwianiem zezwoleń.

OpenBOX trailer