Revisorerna utförde en granskning av våra system för ISO 9001 (Ledning), ISO 14001 (Miljö),
ISO 22000 (Livsmedelshantering). Med positivt resultat!

Vi välkomnar att använda våra logistiktjänster med högsta
kvalitetsstandard, certifierade av schweiziska SGS Group.

ISO Scandinavian Express certifiactes