Protest i Sverige är resultatet av brutna förhandlingar mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) och fackföreningar.
Enligt tillgänglig information skall strajken av terminalarbetarna och förare startas den 24 april kl 12.00.

Lita på de bästa och satsa på soliditet, säkerhet och förutsägbarhet som samarbetet med Scandinavian Express för med sig.

Med oss kommer du att glömma problemen med punktlighet av stycke- såväl som hellastleveranserna. Strejkaktionerna berör oss inte alls – vi håller leveranserna på gång jämt!

Fråga om vårt erbjudande.