Serdecznie zapraszamy Dzieci Kierowców całej Floty oraz Pracowników Biura i Magazynu Scandinavian Express do udziału w konkursie z okazji Dnia Dziecka.

Życzymy Waszym pociechom kreatywności, jak i doskonałej zabawy przy tworzeniu Dzieł 🙂

scandinavian express
REGULAMIN KONKURSU

I. Przedmiot i warunki konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do Dzieci Kierowców oraz Pracowników Biura i Magazynu Scandinavian Express Poland Sp. z o.o. w 3 grupach wiekowych:

 • 1-5 lat
 • 6-10 lat
 • 10-15 lat

2. Uczestnicy przygotowują prace/utwory w temacie LATO w Scandinavian Express. Mogą być to do wyboru następujące formy:

 • prace plastyczne w dowolnej technice płaskiej
 • wiersz
 • piosenka

3. Prace plastyczne należy wykonać na papierze typu brystol, w formatach A4-A2. Nie należy ich składać, ani rolować!
4. Wiersz należy przekazać na papierze w formatach A4-A3, w pliku Word lub w pliku audio (recytacja).
5. Piosenkę należy przekazać w dowolnym pliku audio lub video.
6. Każdy Uczestnik może nadesłać prace w maksymalnie 2 formach. W konkursie może wziąć udział każde Dziecko danego Pracownika/Kierowcy z osobna.
7. Wszystkie prace należy opatrzyć metryką zawierającą następujące dane:

 • imię i nazwisko Uczestnika, jego wiek
 • imię i nazwisko Pracownika/Kierowcy

8. UWAGA! Metrykę na pracach w formie papierowej należy umieścić z tyłu prac, tak by umożliwić anonimową i obiektywną ocenę. W pracach przesłanych mailem, metrykę należy dodać do treści maila.
9. Chętni do udziału w konkursie zobowiązani są do przesłania/przekazania wykonanych prac do 31 maja 2013 r
10. Prace przyjmowane są w:

 • Dziale Floty – Sebastian Kostrzewa – (osobiście)
 • Dziale Marketingu – Maja Zaborek (osobiście lub mailowo m.zaborek@scandinavian.com.pl)

i przechowywane w zamkniętych skrzyniach do końca trwania konkursu.
IV. Ocena prac konkursowych oraz prawa i obowiązki organizatora:
1. Oceny prac dokona Kapituła Konkursu powołana przez organizatora.
2. Skład Kapituły Konkursu jest następujący

 • Zarząd
 • 3 Kierowców (których dzieci nie biorą udziału w konkursie)
 • 3 Pracowników biura (których dzieci nie biorą udziału w konkursie)
 • 1 Pracownik magazynu (którego dzieci nie biorą udziału w konkursie)

3. W kryteriach oceny zostaną uwzględnione: zgodność z tematem, dowcip, oryginalność, jakość wykonania.
4. Nagrody przyznawane będą w 3 kategoriach wiekowych niezależnie od wybranej formy prac.
5. I nagrodę dla wszystkich grup wiekowych stanowi:

 • Nagroda rzeczowa dla Dziecka oraz pobyt dobowy dla całej rodziny w hotelu Mistral Sport w Gniewinie (z pełnym wyżywieniem i SPA)

6. II nagrodę dla wszystkich grup wiekowych stanowi:

 • Pakiet słodyczy dla Dzieci oraz całodzienny, pobyt w weekend dla całej rodziny w Aquaparku/Loppys World

7. III nagrodę dla wszystkich grup wiekowych stanowi:

 • Pakiet słodyczy dla Dzieci oraz bilety weekendowe do Multikina dla całej rodziny

8. Dla wszystkich Dzieci, które spróbują sił i stworzą prace związane z naszą firmą i latem, przewidziano nagrody za udział.
9. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy w dniu 1 czerwca 2013 r. (sobota) i pozostaną częścią wystawy pokonkursowej przez kolejny miesiąc.
10. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 czerwca 2013 r. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą mailową. Informacja o wynikach konkursu, jak i wybrane prace w formie zdigitalizowanej ukażą się także na fanpage’u firmy Scandinavian Express, a także na witrynie www.scandinavian.com.pl.
11. Zwycięskie prace nie podlegają zwrotowi.
12. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków niniejszego regulaminu.
13. Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest – najpóźniej do dnia 31 maja 2013 r. – wyrażenie na piśmie i przekazanie Organizatorowi Konkursu („Scandinavian Express Poland” Sp. z o. o. w Gdańsku) zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka i rodzica zgodnie z ustawą o ochronie danych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883). oraz przekazanie praw autorskich do zgłoszonego dzieła na rzecz „Scandinavian Express Poland” Sp. z o. o. w Gdańsku.
14. Rodzic/ opiekun prawny uczestnika Konkursu może też na zasadzie dobrowolności – najpóźniej do dnia 31 maja 2013 r. – wyrazić na piśmie i przekazać Organizatorowi Konkursu zgodę na publikację wizerunku i danych dziecka w celach relacji z konkursu na stronie www oraz fanpage’u na Facebooku. „Scandinavian Express Poland” Sp. z o. o. w Gdańsku zastrzega, że brak tych oświadczeń uniemożliwi publikację wizerunku i danych autora.
15. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie konkursu.