Scandinavian Express särskilda lastbilsflotta har införskaffat en ny och värdefull utrustning – som gjorts på specialbeställning – en utdragbar trailer från NOOTEBOOM.
naczepa Nooteboom
Trailern har 6 axlar och expandera till en längd av 42 m och lasta en nyttolast på 67 ton. Den nya Nooteboom har en hydraulisk styrd balkong, ett hydrauliskt styrt upphängningssystem med utjämning för transport av överdimensionerat gods med en hög mittpunktstyngd.
scandinavian express
Nooteboom unika styrsystem ger trailern en stor styrvinkel för optimal manövrerbarhet för alla typer av gods, som t.ex. stål- och betongkonstruktion, brobalkar och propeller till vindkraftverk, för att med största möjliga effektivitet utföra transporterna. Med tanken på vår specialisering på Skandinavien är trailern även speciellt anpassad för färjetrafik.
scandinavian express
Egenskaperna hos denna funktionella trailern, tillåter oss att utöka vårt utbud och tillåter oss att hantera både längre laster.