Scandinavian Express är tätt sammanlänkad med att betjäna den skandinaviska marknaden, därav är en viktig aspekt av det dagliga arbetet i vårt team förmågan att kommunicera med svenska och/eller norska kunder.

Med fokus på kvalitet på tjänsterna investerar i kunskaper i främmande språk på Scandinavian Express. Detta gäller både kontorsanställda och chaufförer som på olika stadier i TSL-processen deltar i processen av kundservice.

Redan nu kan vi stolt presentera oss som ett lag med flerspråkigsammansättning som utan tvekan ställer oss högt i kurs bland andra företag i TSL branschen. På grund av de utvecklingsplaner vi har på den nordiska marknaden från och med maj detta år, börjar en intensivkurs i engelska för alla våra medarbetare.

scandinavian express

Språkkurs är beställda på Scandinavian Express begäran. Kursen hade bearbetats av professionella Engelska lektorer, logistiker och själva chaufförer. Med betoningen på framför allt praktisk användning av detta språk, samt specifika frågor direkt relaterade till temat för transportbranschen i nordiska sammanhang.

Vi hoppas att den höjda servicenivån resulterar till ännu bättre relationer med befintliga kunder, och potentiella kunder till välja att samarbeta med oss.