25 stycznia 2011 firma
SCANDINAVIAN EXPRESS Poland pozytywnie przeszła audit pośredni przeprowadzony
przez auditorów szwajcarskiej firmy certyfikacyjnej SGS Group.

Audit potwierdził, że
nasza firma utrzymuje wprowadzony w ubiegłym roku system zarządzania zgodnie z
wymogami normy ISO 9001 oraz – co z uwagi na bardzo wyśrubowane wymogi jest
rzadkością w branży TSL – normy środowiskowej ISO 14001.

Auditorzy SGS w swoim
raporcie wskazali na wysoki poziom oraz systematyczne doskonalenie procesów i
procedur wynikających z przyjętych wymagań ISO. Co z tego wynika dla naszych kontrahentów i otoczenia firmy?
M.in. szybsze odpowiedzi na zapytania ofertowe,
sprawniejsza komunikacja, aktywne zarządzanie aspektami środowiskowymi, a przede
wszystkim – gwarancja wysokiej jakości usług – podstawowego wyróżnika oferty SCANDINAVIAN EXPRESS
na rynku.