25 jan 2011 genomgick SCANDINAVIAN
EXPRESS Polen den återkommande granskning som utförs av det schweiziska certifierings
företaget SGS Group med positivt
resultat.

Granskningen bekräftade att vi
upprätthåller ISO9001 standarden som infördes förra året på vårt företag, samt
ISO 14001 miljöpolicyn, vilket är ovanligt inom
transport-spedition-logistik (TSL).

Utav SGS Group rapport framgår
det att vi även att vi håller den höga standar samt utvecklas och förbättrar
våra processer och rutiner inom ramen av kraven för ISO. Vad innebär det för våra kunder och
företagets omgivning? Exempel: snabbare svar
på förfrågningar, bättre kommunikation samt aktiv styrning av miljöaspekter på
transporterna. Och mest av allt den högkvalitativa servicegarantin
som är den grundläggande funktionen på alla Scandinavian EXPRESS erbjudanden på marknaden.