Szacuje się, że transport drogowy obsługuje dziś ponad 95% wymiany towarowej ze Skandynawią. Nieodłącznym elementem działalności operatorów logistycznych i rodzimych przewoźników obsługujących Skandynawię są zatem przeprawy przez Bałtyk. Z uwagi na małą przepustowość mostu łączącego Danię ze Szwecją w relacji do skali wymiany towarowej i rozlokowania miejsc załadunku i rozładunku, jedynym wyjściem pozostaje wykorzystanie sieci połączeń promowych.

Realizując zlecenia całopojazdowe Kierowca spędza średnio 4-5 dni w miesiącu na promie, w drobnicy zaś – od 8 nawet do 10 dni. Efektywność wypoczynku kierowcy w tym czasie rzutuje bezpośrednio na jakość jego pracy, a w konsekwencji na terminowość dostaw, szkody w ładunku, zużycie paliwa i przede wszystkim – bezpieczeństwo na drogach.

Jeden z promów ocenianych przez kierowców Scandinavian Express
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, podczas ostatniego szkolenia Kierowców i Przewoźników Scandinavian Express, przeprowadzono ankietę badającą opinię nt. jakości promów. Należy wspomnieć, że kryteria ocen były dość ogólne, a część z uczestników badania mogła kierować się uprzedzeniami lub złymi doświadczeniami z incydentalnych sytuacji na promie. Doświadczenie jednak uczy, że wyraźne trendy kształtujące się po zebraniu zbiorowej opinii dają pewien obraz rzeczywistości.

W ramach Ankiety ocenie poddano promy, z których najczęściej korzystają Kierowcy Scandinavian Express, w połączeniach do Karlskrony, Nynashamn, Ystad i Trelleborga. Kompletne ankiety wypełniło 25 Kierowców. Ankietowanym zadano pytania w 4 kategoriach: jakość jedzenia, obsługi, komfort kabin oraz czystość. Punktacja przedstawiała się następująco: 0 – fatalnie, 1 – słabo, 2 – średnio – 3 – dobrze, 4 – super. Suma zdobytych punktów w każdej z kategorii stanowiła o wyniku danego promu w klasyfikacji ogólnej.

Klasyfikacja ogólna
Zdecydowanym zwycięzcą okazał się prom „Stena Spirit”, osiągając wynik 80% możliwej sumy punktów. Gratulujemy! W przedziale opinii pomiędzy średnio a dobrze, czyli 50-75% sumy punktów, uplasowały się: „Polonia”, „Skania”, „Stena Vision”, „Wawel”, „Wolin”, „Galileusz”, „Baltivia”, „Scandinavia” oraz „Gryf”. Reszta promów zyskała wynik poniżej średniej.

Jedzenie
Najsmaczniej wg naszych Kierowców znów na „Stena Spirit”. Pomiędzy średnio, a dobrze: „Skania”, „Baltivia”, „Polonia”, „Galileusz”, „Wawel”, „Scandinavia”, „Gryf” i „Wolin”. Pozostałe jednostki otrzymały poniżej 50% możliwej sumy punktów.

Kabiny
Na pierwszym miejscu ex equo „Stena Spirit” i „Stena Vision” – odpowiadają zgodnie Kierowcy Scandinavian Express. Pomiędzy średnio, a dobrze oceniono jakość kabin na jednostkach „Skania”, „Polonia”, „Wolin”, „Galileusz”, „Wawel” i „Gryf”. Reszta promów uzyskała oceny poniżej średniej.

Jakość obsługi
W kategorii „jakość obsługi” najlepiej wypadł w naszej ankiecie prom „Stena Spirit”, który Kierowcy ocenili bardzo dobrze. Między 50% a 75% sumy punktów uzyskały promy „Polonia”, „Skania”, „Stena Vision”, „Wawel”, „Baltivia”, „Wolin”, „Scandinavia”, „Galileusz” oraz „Kopernik”. Jakoś obsługi na pozostałych jednostkach oceniono poniżej średniej.

Czystość
Jeżeli chodzi o czystość na promach na pierwszym miejscu w opinii naszych Kierowców – prom „Stena Spirit”. Pomiędzy średnio a dobrze oceniono „Stena Vision”, „Skania”, „Polonia”, „Wolin”, „Wawel”, „Galileusz”, „Scandinavia” i „Baltivia”. Reszta promów w naszej ankiecie wypadła poniżej średniej.

Podsumowując wyniki badania opinii na temat jakości promów należy podkreślić, że większość jednostek wypadła wg naszych kierowców przyzwoicie. Powstaje pytanie, czy jest to wynik satysfakcjonujący, jeśli weźmiemy pod uwagę jak dużą część czasu pracy Kierowcy spędzają na promach oraz jak istotne są warunki w jakich wypoczywa i regeneruje siły Kierowca. Warto też pogratulować liderom rankingu oraz zastanowić się, co można poprawić w funkcjonowaniu promów ocenionych poniżej przeciętnej.

Liczymy, że wyrażając opinie Kierowców Scandinavian Express czynimy to we wspólnym interesie zarówno firm transportowych, środowiska kierowców jak i linii promowych – wszak prawdziwa cnota krytyk się nie boi, a informacja źródłowa to najlepsza wskazówka do doskonalenia standardu usług.