Znak towarowy jest niezbędnym instrumentem komunikacji z klientem. Służy on nie tylko identyfikacji danej firmy, produktu czy usługi, ale również nawiązaniu swoistej więzi z konsumentem opartej na zaufaniu do marki. Ochrona znaku jest zatem dla przedsiębiorstwa bardzo istotna. Zwłaszcza na silnie konkurencyjnym rynku usług TSL, który niestety zarówno w kraju jak i zagranicą wciąż spotyka się z czynami nieuczciwej konkurencji.

Do niedawna znak towarowy Scandinavian Express zarejestrowany był jedynie w Urzędzie Patentowym RP. Uzyskane Świadectwo Ochronne gwarantowało Spółce bezpośrednią ochronę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

scandinavian express
Dnia 1 lutego 2012 firma uzyskała Świadectwo Rejestracji Wspólnotowego Znaku Towarowego (CTM) nadane przez Urząd Harmonizacji Rynku Wspólnotowego w Alicante (OHIM), tym samym rozszerzając ochronę prawną znaku towarowego Scandinavian Express na obszar całej Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych.

Wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity i wywołuje jednakowe skutki prawne we wszystkich krajach UE. Rejestracja znaku jest dla Spółki istotnym krokiem w realizacji strategii, zakładającej umacnianie marki na arenie europejskiej oraz dalszą ekspansję na rynki Wspólnoty.