W najnowszym numerze branzowym „Top Logistyk” (5/2014) można już znaleźć drugą część artykułu poświęconego transportom ponadgabarytowym do Skandynawii.

Autorem 2-giej cześci publikacji również jest Wiceprezes Scandinavian Express Patryk Szymański, który podzielił się swoją obszerną wiedzą i doświadczeniem z zakresu planowania i realizowania projektów ponadnormatywnych na teren krajów Skandynawskich.

Z lektury artykułu można w szczególności dowiedzieć się więcej o poszczególnych krajach skandynawskich i ich charakterystyce, a także istotnej kwestii jaką jest doświadczenia operatorów w transportach gabarytowych.

Artykuł został również opublikowany na stronie internetowej magazynu „Top Logistyk”. Aby go przeczytać wystarczy kliknąć tutaj.