Dokładnie 7,05 m szerokości miała kabina platformy wiertniczej, którą dostarczyliśmy do Siarkoportu w Gdańsku. Dalej ładunek trafił na statek i docelowo na platformę wiertniczą w Norwegii.

Przy tej szerokości ładunku, który zajmował całe dwa pasy ruchu, konieczna była asysta policji, pilotów i demontaż części infrastruktury drogowej. Trasa przejazdu przebiegała m.in. przez centrum Gdańska i Most Wantowy.
To był najszerszy jak dotychczas ładunek ponadgabarytowy transportowany przez Scandinavian Express.

Zobacz nocnego „zawalidrogę” na ulicach Gdańska >