Exakt 7,05 meter bred var hytt av en borrplattform, som vi levererat till Siarkoport i Gdansk. Sedan kom lasten på fartyget och slutligen på en oljeplattform i Norge.

På grund av denna bredd av lasten, som upptog två hela körfält krävdes det polisens bistånd, piloter och borttagning av en del väginfrastrukturen. Transitvägen gick genom centrum av Gdansk och Snedkabelbro.
Det var den största överdimensionerade lasten som hittills transporterats av Scandinavian Express.