1 mars 2012 införde Scandinavian Express ISO 22000 livsmedelssäkerhet som omfattar alla led inom livsmedelshantering: lagring/magasinering, spedition och transport.

Den nya investeringen ger oss möjlighet att erbjuda företag som är verksamma i livsmedels-kedjan „från jord till bord” – producenter och distributörer av livsmedel, utrustning, förpackningsmaterial, rengöringsmedel, livsmedelstillsatser och ingredienser som är avsedda att användas som livsmedel – logistiklösningar.

ISO 22000 Scandinavian Express

För att betjäna detta avsätter Scandinavian Express sina egna moderna släpvagnar/trailer som kan transportera bulkgods, granulat och övriga material eller råvaror som inte kräver släpvagn med aggregat. Detta är det första steget mot en utvidgning av vår lastbilsflotta, mot trailers med aggregat.

Med hänsyn till den sakkunskap och erfarenhet i att tjäna Skandinavien, hoppas Scandinavian Express på att knyta kontakter och börja samarbeta med företag inom livsmedelsindustrin, som verkar i ISO 22000 standarden och deltar i handeln med Skandinavien.

Förutom för livsmedelssäkerhet som bygger på ISO 22000 standarden, har vårt företag också certifierat kvalitets-och miljöledning standard ISO 9001 och ISO 14001.

För certifiering och revision av alla ledningssystem som är verksamma i Scandinavian Express ansvarar det schweiziska SGS-koncernen.

Begär offert