Ett starkt varumärke är ett nödvändigt medel för kommunikation med kunden. Det tjänar inte bara till att identifiera ett visst företag, produkt eller tjänst, men också en särskild hänvisning till kundrelationer som bygger på förtroende för varumärket. Skydd av varumärke är därför mycket viktigt för ett företag. Särskilt i en mycket konkurrensutsatt marknad som TSL, som tyvärr fortfarande påvisar oseriös konkurens, både inrikes som utomlands.

Fram till nyligen var varumärket ”Scandinavian Express” registrerat endast i patentverket, vilket skyddade varumärket enbart inom Polska Republikens gränser.

scandinavian express

Den 1 februari 2012 erhöll bolaget ett varumärkesintyg (CTM) från OHIM, Europeiska byrån för varumärkesskydd inom EU, vilket intygar att skyddet för företagets varumärke sträcker sig inom hela EU och alla anslutna länder.

Gemenskapsvarumärket har en enhetlig karaktär, och ger samma rättsliga verkan i alla EU-länder. Registreringen av ett företag är ett stort steg i strategin, som innebär att stärka varumärket på den europeiska marknade och vidare expansion i gemenskapen.