Syftet med investeringen i ett nytt system är att vidare utveckla kvaliten och punkligheten av de utförda order. Affärsmodellen som Scandinavian Express har åtagit sig – marknadens ledande leveranstider på styckegods transporter till Norden – kräver ett starkt system- och informationstekniskt stöd.  

”I och med valet av SOLOPLANS system har vi för avsikt att utveckla vårt företag på ett sådant sätt att vårt mål, kundens framgång, kan genomföras fullt ut. Dessutom ska det nya programvara hjälpa våra medarbetare så att de kunde snabbt och effektivt hantera beställningar och därigenom möta även de mest krävande kraven från våra samarbetspartners” – säger Ewa Duks-Szymańska, styreleseordförande på Scandnivian Express Poland Sp. z o.o.
I bilden: Ewa Duks-Szymańska VD på Scandinavian Express, Krzysztof Suchoński Sales Director Poland, Patryk Szymański Viceordförande på Scandinavian Express

scandinavian express
Scandinavian Express planerar införandet av det nya systemet i början av nästa år, så att dess lösningar och fördelar kunde utnyttjas än under pågående vintersäsong.