Od 1 czerwca
2010 rozpoczeliśmy transport ponadgabarytowych elementów stalowych mostu
Minnesund z Czech do Norwegii. Elementy są dostarczane na miejsce
budowy autostrady w ciągu trasy E6 Oslo – Trondheim. Przebudowa
istniejącego mostu ma na celu poszerzenie jezdni o dodatkowy pas w
każdym kierunku.

Dostawy blach o szerokości 5m są realizowane na opracowanych przez technologów Scandinavian Express specjalnych stojakach transportowych.
Ta innowacyjna konstrukcja pozwala zmniejszyć szerokość transportową do
3,7m, dzięki czemu dostawa przebiega sprawniej, taniej i bez
konieczności demontażu infrastruktury drogowej na czas transportu.

Całość zakontraktowanych dostaw obejmuje 1400t konstrukcji. Zakończenie budowy planowane jest na wrzesień 2010.