Kolejny
transport ponadgabarytowy Scandinavian Express zakończony sukcesem.
Zamówienie dotyczyło transportu dźwigu okrętowego od producenta w
Kristiansand, Norwegia do stoczni w Rumunii nad Morzem Czarnym. 3
tysiące kilometrów z dźwigiem na plecach.

Ze
względu na wysokość urządzenia konieczne było wykorzystanie
specjalistycznej naczepy zagłębianej typu „tiefbett”. Jej konstrukcja
pozwala załadować ładunek tuż nad ziemią, zmniejszając całkowitą
wysokość transportu, co jest istotne zwłaszcza przy tak długiej trasie.
Całość dostawy obejmowała 4 urządzenia dźwigowe.