Den 1:a juni har Scandinavian Express börjat utföra en ny
transportprojekt, nämligen överdimentionella stålelement av Minnesund
Bron som levereras från Tjeckien to byggarbetsplatsen för E6 motorväg
Oslo- Trondheim i Norge. Bron kommer att utvidgas till två filer i
vardera riktningen.

De 5 meters breda stålplåt levereras på speciella ställ konstruerade av
Scandinavian Express tekniker, vilket gör det möjligt att minska
transportbredden till 3,7m. Det betyder i sin tur fortare och mer
kostnadseffektiva leveransen utan att man behöver nedmontera
väginfrastrukturen.

Totalt skall det fraktas 1400 tones stålelement. De investeringarna planeras bli färdiga i september månad.