Leverans av pappersrullar är främst en FTL (Full
Truck Load) eller dörr-till-dörr frakt, som
kräver exceptionell
precision och speciell utrustning. Leverans av dessa varor som är
känsliga för skador och som
ska levereras inom vissa tidsramar från producenter som befinner sig i norra
delar av Sverige och Norge är något som många drar sig för att utföra.

Förra året transporterade vår FTL-avdelning över 5500 pappersrullar
från norra Sverige samt Norge till kunder i Polen, Tyskland, Danmark, Tjeckien,
Slovakien, Ungern, Kroatien samt Bulgarien, med siffran NOLL under rubriken
”skadat gods under transport”! Mängden pappersrullar som vi transporterade
skulle kunna fylla 2 fotbollsplaner, eller om man ställer dem i en rak linje,
bygga en vägg på över 6 km.

Denna skala av
företagande, där alla beställningar har levererats i tid och utan skador, visar
att SCANDINAVIAN EXPRESS tillämpar försiktighetsåtgärder som speciella hörnskydd som säkrar godset mot förflyttning
under transporten samt användning av speciella semitrailers på vilka
gaffeltruckar kan köra på och lasta pappersrullar med speciella gripdon. Fasta
platser på olika rederiers färjelinjer underlättar för SCANDINAVIAN EXPRESS att snabbt leverera till mottagare på andra sidan
Östersjön.

scandinavian expressscandinavian express