Auditorzy dokonali przeglądu naszych systemów ISO 9001 (Zarządzanie), ISO 14001 (Ekologia), ISO 22000 (Bezpieczeństwo składowania i dystrybucji żywności). Wynik – pozytywny!

Zapraszamy do korzystania z naszych usług logistycznych o najwyższych standardach jakości, które potwierdza szwajcarska instytucja certyfikująca SGS Group.

ISO Scandinavian Express certifiactes