Pod koniec marca zrealizowaliśmy kolejny transport ładunku ponadnormatywnego.
Po raz kolejny był nim transformator o wadze przekraczającej 60 ton, który tym
razem był przewożony na wyjątkowo krótkiej trasie Łódź – Świecie.

scandinavian express

 

Ze względu na wymiary ładunku przejazd realizowany były specjalnym
zestawem do przewozu ładunków ponadgabarytowych. A transport odbywał się w
asyście 3 pilotów.

Tak jak każdy transport nienormatywny, ten również wymagał
intensywnego przygotowania logistycznego.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z załadunku i rozładunku transformatora.

scandinavian express

 

scandinavian express

 

scandinavian express