Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy zgodę od
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w zakresie transportu materiałów paszowych
pochodzenia zwierzęcego ( kat.3).

Oznacza to, że spełniamy wszystkie normy i zgodnie z
przepisami możemy realizować przewozy pasz pochodzenia zwierzęcego. Dodatkowym
gwarantem wysokiej jakości usług w tym zakresie jest fakt, że zostały one objęte
nadzorem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.