Scandinavian Express Poland sp. z o.o., logistikoperatören som specialiserar sig på spedition och transport av gods mellan Centraleuropa och Skandinavien, firar i år sitt 20årsjubileum
Bolaget som grundades 1993 i Gdańsk i form av en liten speditionsfirma, har under de senaste 20 åren kraftigt utvecklat verksamheten, erbjudandet, och den operativa förmågan på den krävande skandinaviska marknaden. I dag tillhandahåller Scandinavian Express heltäckande logistiktjänster, bl. a styckegodsförsändelser i expressfart, specialtransporter, egen mångfunktionell fordonsflotta, moderna lagerbyggnader och ett team av skandinavisktalande speditörer.

Jubileusz Scandinavian Express
”Under dessa 20 år har vi tagit en egen, unik position på marknaden” – säger Scandinavian Express styrelseordförande och grundare Ewa Duks-Szymańska. ”Vi är ett tillräckligt stort och erfaret bolag, vi har full kompetens och lösningar för att tillhandahålla logistiktjänster i nivå med globala aktörer inom TSL. Samtidigt är vi tillräckligt små att vår relation med kunden kännetecknas av flexibilitet och snabb respons, och inte minst en passion och energi som vanligen tillskrivs nyetablerade bolag”.

Patryk Szymański Ewa Duks Szymańska
Bolaget åtnjuter förtroende från såväl polska, som svenska, norska och finska kunder. Scandinavian Express sköter logistiken åt de största skandinaviska koncernerna i stål-, pappers-, bygg-, bildelsbranscherna och inom investeringsprojekt. En annan viktig partner är polska små och medelstora företag, som trots rådande kris har en växande andel i den ökande handeln med Skandinavien. ”Vårt jubileum är framför allt ett tillfälle att framföra ett stort tack till kunder, partners och medarbetare för ett gott samarbete. Vi är redo för nya utmaningar!”, förklarar Ewa Duks-Szymańska.

Kierowcy Scandinavian Express
Hur ser de närmaste årens utveckling ut? ”Fortsatt tillväxt”, säger vice-ordförande Patryk Szymański, operativt ansvarig för strategi och investeringar – ”I slutet av september öppnar vi ett dotterbolag i Sverige, nästa år har vi för avsikt att starta liknande verksamhet i Norge. Utöver det investerar vi i nya it-system, utveckling av rutter för styckegods och cross-docking. På agendan står även ytterligare inköp av moderna bilar anpassade till skandinaviska förhållanden- vi har precis lagt en beställning på 13 stycken treaxlade Volvo FH dragbilar, och en ny uppsättning för specialtransporter, som förstärker vår flotta under hösten.

I samband med 20årsjubiléet välkomnar vi att besöka vår jubileumshemsida, där det bl. a finns en videoproduktion som visar människorna, passionen och värdegrunden bakom Scandinavian Express.