I början av november öppnade Scandinavian Express Poland sp. z o.o. en officiell avdelning i Stockholm, genom grundandet av dotterbolaget Scandinavian Express Sweden AB. Scandinavian Express svenska avdelning erbjuder logistiktjänster av samma höga kvalitet och med fullt försäkringsskydd – inrikes och internationella transporter, såväl som cabotagetransporter inom Skandinavien.

Transport Skandynawia
”Den huvudsakliga målsättningen för det svenska bolaget, är att utveckla och stärka erbjudandet av inrikes försändelser, starta en omlastningscentral, samt att sköta logistiken åt bolag med handel mellan Sverige och Norge” förklarar Patryk Szymański – Vice President Scandinavian Express, och tillika VD i det svenska bolaget.

Transport północ Skandynawii
I och med detta tar inte den polska logistikoperatörens expansionsplaner i Skandinavien slut. Scandinavian Express, som i år firar 20 år på marknaden, avser att öppna en avdelning i Norge. ”Norge är vår andra – vid sidan av Sverige – marknad vi är specialiserade på. Därför planerar vi att under nästa år öppna ett likadant kontor i Oslo, tillägger Patryk Szymański.

Målsättningen för Scandinavian Express är även att systematiskt öka antalet transporter som inbegriper Finland och Danmark – särskilt på sträckor inom Skandinavien.