Den norska kollektivavtalskommittén (Tariffnemnda) har bestämt att minimilön för yrkeschaufförer i Norge blir 158,32 NOK/timme, motsvarande 175 svenska kronor, och börjar gälla fr.o.m. den 1 juli 2015.

Minimilönen kommer att gälla för både norska  och utländska chaufförer som kör fordon tyngre än 3,5 ton och gäller såväl cabotagefrakt och/eller leveranser från/till Norge där lastnings-, eller lossningsställe befinner sig i Norge.

Förutom minimilönen ska förarna erhålla traktamente enligt norska regler (för närvarande är det satt till 307 NOK/dygn).

Frågan om att införa minimilön har diskuterats flitigt i media och väcker en hel del tvivel och kontroverser bland polska transportföretag, eftersom de nya reglerna avsevärt ökar driftkostnaderna för transporttjänster i Norge. Stor betydelse har också det faktum att de nya reglerna införts hastigt av norska myndigheter och utan att man kan ana en entydlig tolkning vid användandet av dessa.

Scandinavian Express, som logistikoperatör med över 20 års erfarenhet på den nordiska marknaden, lägger redan nu yttersta vikt vid att arbeta fram lösningar som på ett optimalt sätt kan ta hänsyn till de nya reglerna. Samtidigt kommer vi att följa upp hur myndigheternas arbete med införandet av regelverket fortskrider och hålla er informerade om den aktuella situationen.