Dagar 31.01 – 06.02.2015 genomförde vi ännu en specialtransport. Den gången var det tre brospann, som transporterades från Gdynia till Köpenhamn. Transporten utfördes av tre fordon som färdas med överdimensionerade laster.

scandinavian express

Med hänsyn tagen till dimensionerna på lasten vid transporten – dvs en längd på 30m, bredd överstigande 6m samt höjd på 2,4m – blev ekipaget på den polska delsträckan assisterat av fem pilotfordon, samt två arbetsfordon med uppgift att demontera och flytta vägmärken och andra hinder.

Inom Denmark krävde transporten 2 polska piloter och 6 danska; transporrutten assisterades också av polisen.

Transporten krävde intensiva logistiska förberedningar, och tack vare dessa lyckades den komma fram till lossningsplats. Och den visades i dansk tv.

scandinavian express