Polska

SCANDINAVIAN EXPRESS Poland Sp. z o.o.

PL 80-298 Gdańsk, Budowlanych 19
tel. Sprzedaż: +48 58 768 20 86
tel. Administracja: +48 58 768 20 60

fax: +48 58 768 20 70
info@scandinavian.com.pl

 

Zapytaj o Twój transport

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000173822, NIP 9570000912, Regon 190972974,
Wysokość kapitału zakładowego: 51 000 PLN.