Aktualizacja: 16/03/2020

W Scandinavian Express na bieżąco i uważnie monitorujemy sytuację związaną z wirusem COVID-19. Skupiamy się przede wszystkim na tym, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom i klientom. Robimy także wszystko w trosce o zminimalizowanie negatywnego wpływu COVID-19 na realizację zamówień i dostaw towarów oraz utrzymanie ciągłości usług.
W związku z powyższym wdrożyliśmy następujące rozwiązania profilaktyczne i procedury awaryjne:

  1. Ścisłe stosowanie wszelkich zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia WHO, władz administracyjnych oraz służb medycznych.
  2. Zakup i wdrożenie pełnego pakietu wyposażenia sanitarnego dla naszych kierowców i pracowników.
  3. Zakup i wdrożenie dodatkowego wyposażenia do dezynfekcji na terenie całej firmy.
  4. Pełne ograniczenie dostępu dla osób z zewnątrz do magazynów przeładunkowych i pomieszczeń firmy.
  5. Pełna gotowość infrastruktury informatycznej i zabezpieczenie sprzętu IT do utrzymania ciągłości usług poprzez pracę zdalną / cloud computing.
  6. Wdrożenie instrukcji specjalnej dla kierowców w zakresie ograniczenia kontaktów podczas załadunków i rozładunków do minimum.
  7. Wyeliminowanie obiegu dokumentacji papierowej oraz wdrożenie w całości rozliczeń i obiegu e-dokumentów.
  8. Ścisła współpraca z naszymi stałymi Partnerami Promowymi w zakresie zapewnienia kierowcom pojedynczych kabin, bieżącej dezynfekcji wszystkich części wspólnych (klamki, przyciski, poręcze, uchwyty) wdrożenia i utrzymania najwyższych standardów higienicznych w trakcie przepraw promowych.
  9. Powołanie sztabu kryzysowego, bieżący monitoring sytuacji w zakresie aktualnych regulacji, przepisów, zaleceń oraz potencjalnych zagrożeń w poszczególnych sektorach przemysłu i korytarzach transportowych na wszystkich rynkach operacyjnych Scandinavian Express ze szczególnym uwzględnieniem Szwecji i Polski.

W celu minimalizacji zagrożenia COVID-19 oraz w trosce o wspólne zdrowie i bezpieczeństwo apelujemy do naszych Klientów o współpracę prze realizacji w/w zaleceń i wdrożonych działań zapobiegawczych.

Na chwilę obecną ruch towarowy (drogowy, promowy) pomiędzy Polską a Skandynawią / w regionie Morza Bałtyckiego pozostaje utrzymany. Jednocześnie informujemy, że w związku z wprowadzonym w dniu 13.03.2020 stanem zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i konieczności wdrożenia działań zapewniających bezpieczeństwo naszym kierowcom (m.in. zakup dodatkowego wyposażenia sanitarnego i zapewnienie kabin indywidualnych na promach) ceny usług spedycyjno-transportowych Scandinavian Express będą aktualizowane na bieżąco w zależności od rozwoju sytuacji.

Pragniemy także zapewnić, że jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie dzielenia się naszą wiedzą operacyjną dot. aktualnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 na terenie Polski, Szwecji / regionu Morza Bałtyckiego.

(–)

Zarząd Scandinavian Express