Scandinavian Express breddar sitt erbjudande med sex inloader trailrar som har lastutrustning och underlättar säkring av gods som prefabricerade betongdelar (väggar, tak).

Tre av de sex inloaders är redan i tjänst.