Nawet w ciężką zimę w Skandynawii nie zwalniamy tempa! Dostawa LTL materiałów budowalnych na daleką północ – Røst, Norwegia.