Varje år låter vi det schweiziska certifieringssällskapet SGS Group utföra en
oberoende, extern revision av våra ISO system.

Med glädje kan vi meddela att det den årliga revisionen för att säkerställa
ISO 9001 (ledning), ISO 14001 (miljö) och ISO 22000 (lagring och distribution
av livsmedel) genomfördes den 20 jaunuari 2015 på vårt huvudkontor

Resultatet var givetvis positivt!

Vad innebär detta för våra kunder? Att uppfylla ISO normerna är en garanti
som visar på tillförlitligheten i våra standarder och utförandet av uppdrag.

 

scandinavian express