Nawet w ciężką zimę w Skandynawii nie zwalniamy tempa! Dostawa LTL materiałów budowalnych na daleką północ – Røst, Norwegia.

Dostawa na Rost, Norwegia

Dostawa na Rost, Norwegia