Zmiana przepisów dotyczących kabotażu w Szwecji

Warto przypomnieć, że przewóz kabotażowy w krajach Unii Europejskiej reguluje od 2009 roku rozporządzenie Parlamentu Europejskiego o nr 1072/2009. Jego celem jest nałożenie na przewoźników z UE ograniczeń dotyczących kabotażu. W dużym skrócie przewoź kabotażowy w rozumieniu tych przepisów dopuszczony jest w dwóch wariantach: kabotaż w kraju pierwszego rozładunku przewozu międzynarodowego oraz kabotaż w innych krajach członkowskich po rozładunku przewozu międzynarodowego. A przewóz kabotażowy przeprowadzić może każdy, kto posiada koncesję wspólnotową w rozumieniu przepisów.

Niestety przepisy unijne nie dotyczą wykroczeń i kar za nieprzestrzeganie zasad kabotażu. Tę materię regulują przepisy krajowe. Oznacza to, że wysokość kary i podmioty, na które są one nakładane będą inne na terytorium każdego kraju unijnego. Ten element skutecznie próbuje wykorzystać rząd szwedzki, który przygotował projekt ustawy zaostrzającej zasady odpowiedzialności przewoźników zagranicznych za naruszenia zasad wykonywania kabotażu.

Warto zauważyć, że kraje skandynawskie niemal od początku zmagają się z problemem kabotażu, który znacznie osłabia ich krajowy rynek usług transportowych i spedycyjnych. Szwedzkie i norweskie firmy oraz organizacje zarzucają zagranicznym przewoźnikom, że nie przestrzegają ograniczeń unijnych dotyczących zasad realizacji kabotażu. Latem 2013 roku naukowcy z Uniwersytetu w Lund przeprowadzili nawet badania dotyczące przewozów kabotażowych w Szwecji. Ponad 163 000 zgłoszonych obserwacji wykazało, że 2 700 zagranicznych ciężarówek nigdy nie opuściło Szwecji, a w przypadku kolejnych 2 202 zaistniały bardzo mocne podejrzenia o nielegalny kabotaż.

Z kolei w Norwegii już jakiś czas temu została uruchomiona aplikacja, za pomocą której – nawet zwykły obywatel na swoim smartfonie - może rejestrować i śledzić zagraniczne ciężarówki w Norwegii. Zebrane w ten sposób dane mają posłużyć do opracowania mapy przejazdów ciężarówek i wykrycia ewentualnych nadużyć w kabotażu.

Czarę goryczy przelał ostatni protest szwedzkich kierowców. Ogłosili oni, że od 24 listopada do 24 grudnia szwedzkie ciężarówki dwa razy dziennie miały stawać przy drodze, tam gdzie akurat są. Chcą w ten sposób zwrócić uwagę mediów i opinii społecznej na istniejący problem. Jak widać pomysł okazał się skuteczny, bo do mediów już przedostała się informacja, że szwedzki rząd przygotował projekt ustawy zaostrzającej zasady odpowiedzialności przewoźników zagranicznych za naruszenia zasad wykonywania kabotażu.

Zakłada on, że od 1 stycznia 2015 roku wzrosną kary za naruszanie zasad wykonywania kabotażu w Szwecji. Jakiekolwiek naruszenie norm określonych we wspomnianym rozporządzeniu unijnym będzie sankcjonowane karą w wysokości 40 tysięcy SEK (ok. 4400 Euro). Poza tym, większy nacisk ma być położony na sposób i częstotliwość przeprowadzanych kontroli. Maja być niezapowiadane i przeprowadzane wyrywkowo również poza oficjalnymi punktami kontrolnymi. Z kolei od 1 marca 2015 roku dodatkowymi uprawnieniami będą dysponowali również szwedzcy policjanci, którzy w razie czego będą mogli nawet zabrać kierowcy kluczyki oraz stosować blokady na koła jeśli kwota sankcyjna nie zostanie uregulowana lub pojazd nie nadaje się do ruchu z powodu złego stanu technicznego. Zmienia się również odpowiedzialność karna. Według nowych przepisów kierowca podejmujący się wykonywania przewozu kabotażowego z naruszeniem przepisów będzie współodpowiedzialny finansowo razem ze swoim pracodawcą.

Należy jednak pamiętać, że każdy zagraniczny przewoźnik dysponujący wszelkimi dokumentami przewozowymi i przestrzegający prawidłowego okresu kabotażu w Szwecji może być spokojny. Tutaj dla sprawnej realizacji zleceń konieczna jest m.in. szczegółowa wiedza na temat aktualnego stanu przepisów prawnych oraz efektywne planowanie i właściwy nadzór operacyjny nad ruchem Floty – właśnie z uwagi na ściśle określone ilości i terminy transportów kabotażowych na danym terytorium. Rodzime firmy oferujące obsługę rynku skandynawskiego powinny także legitymować się dodatkowym ubezpieczeniem od Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Transporcie Kabotażowym. Warto to sprawdzić, zanim zdecydujemy się powierzyć nasze towary do przewozu.

Jak możemy Ci pomóc?