Wybór lokalizacji magazynowej

Z perspektywy Scandinavian Express, firmy która zajmuje się transportem drogowym w kierunku Skandynawii, decydującym czynnikiem jest lokalizacja blisko portów i terminali promowych. Zgodnie z raportem Claudii Heydenreich, niezależnej konsultantki, która w 2016 roku przebadała ruch ro-ro do portów południowo-szwedzkich, w ciągu najbliższych 10 lat transport ro-ro w korytarzu Polska – południowa Szwecja wzrośnie stopniowo o 5%. Są to dane dość zachowawcze zważywszy, że historycznie od 2012 do 2015 roku ruch ro-ro z Polski do Szwecji wzrósł o 13%, nie mniej w swojej pracy Claudia Heydenrieich oparła się na danych otrzymanych z ankietowanych firm oraz na raporcie Akademii Morskiej w Szczecinie, prognozującym wzrost ruchu ro-ro w korytarzu Świnoujście-Szwecja.

Wśród polskich portów, które obsługują ruch promowy w zakresie przewozów towarowych, dominują dwa: Świnoujście i Gdynia. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez szwedzką, rządową agencję Trafikanalys w 2015 roku Świnoujście wyprzedzało Gdynię ponad trzykrotnie pod względem ilości naczep przeprawionych do portów południowo-szwedzkich. Jest to zaskakujące, gdyż Gdynia jest portem większym z lepszym połączeniem drogowym na linii północ-południe. W obliczu zwiększających się mas ładunków stanowi więc wąskie gardło.

Patryk Szymański
Wiceprezes Scandinavian Express

Komentarz został przygotowany dla "Top Logistyk"