Szwecja zwiększa maksymalny dopuszczalny DMC ciężarówek do 64 ton

Aktualnie w Szwecji masa całkowita zestawu ciężarowego nie może przekraczać 60 ton. Niedługo jednak to się zmieni. Od czerwca będą obowiązywały nowe przepisy podnoszące masę całkowitą samochodów ciężarowych poruszających się po drogach publicznych o 4 tony. Zmiany dotyczą dróg kategorii BK1, co stanowi ponad 90% sieci dróg krajowych w Szwecji.

Informacje o pracach nad nowymi regulacjami prawnymi pozwalającymi na poruszanie się po drogach publicznych jeszcze cięższych maszyn trwały od dawna. Co jakiś czas w mediach pojawiały się nawet przecieki dotyczące ciężaru masy całkowitej. Sugerowano się zapewne przepisami obowiązującymi w Finlandii, gdzie dopuszczalnym DMC jest aż 76 ton. Głównym powodem wprowadzenia nowych przepisów jest ekologia i ochrona środowiska. Nowe przepisy mają bowiem bardziej nadążać za popytem na przewozy, ale spełniać przy tym wszystkie wymagania związane z redukowaniem wpływu tego sektora gospodarki na środowisko naturalne. A zwiększenie DMC ciężarówek do 64 ton to cięższe kombinacje zestawów, co z kolei zmniejszy emisje CO2 i pozytywnie wpłynie na jakość transportu zwiększając m.in. jego bezpieczeństwo oraz rentowność tonokilometrów poprzez przewiezienie większej ilości ładunku jednym pojazdem.

Co to oznacza dla polskich przewoźników realizujących drobnicowe lub całopojazdowe usługi transportowe w relacji Europa – Szwecja? Maksymalna dopuszczalna masa pojazdu określana jest na podstawie odległości między najbardziej oddalonymi od siebie osiami pojazdu lub zestawu pojazdów. W przypadku DMC 64 ton jest 18 m lub więcej. Poza tym, oś napędowa ciągnika powinna być wyposażona w zawieszenie pneumatyczne lub równoważne. W dużym skrócie oznacza to, że zwiększenie DMC dotyczy tylko pojazdów przystawalnych do przewozów tak ciężkich ładunków.

Nowe przepisy dotyczące masy całkowitej mogą zainteresować przewoźników wykonujących transporty ładunków ponadnormatywnych. Zmiana oznacza bowiem, że uzyskane pozwolenia na transport ponadgabarytowy po drogach publicznych będą od czerwca miały automatycznie większą wagę maksymalną.

Można założyć, że 64 tony to nie są jeszcze ostatnie słowa szwedzkiego ustawodawcy w kwestii masy całkowitej zestawów ciężarowych. Obowiązujący limit będzie najprawdopodobniej jeszcze wyższy, ale będzie dotyczyć już innej kategorii dróg.

Jak możemy Ci pomóc?