Czas pracy kierowców w Skandynawii

Każde przedsiębiorstwo świadczące usługi transportowe poza terenem Polski musi brać pod uwagę szereg uwarunkowań geograficznych i prawnych, które mogą być różne w poszczególnych państwach, a przede wszystkim inne niż polskie. Przepisy o czasie pracy kierowców są jednym z ważniejszych uwarunkowań tego typu. Świadcząc usługi transportowe na terenach państw skandynawskich nie należy obawiać się innych przepisów niż, te które obowiązują w Polsce, czy w Europie Zachodniej. Zarówno państwa członkowskie Unii Europejskiej ale także Norwegia i Islandia, które nie są członkami UE ratyfikowały Rozporządzenie (WE) nr 561/2006, które zawiera zbiór regulacji określających maksymalne okresy prowadzenia pojazdów i wymagane długości odpoczynków.

Powyższy wstęp pochodzi z tekstu Sebastiana Kostrzewy opublikowanego w Transport Manager.

Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem.