Zagadnienie „awarii wspólnej” a transport stolarki okiennej

Awaria wspólna zachodzi wówczas, gdy w sytuacji nadzwyczajnego zagrożenia (m.in. pożaru, wejścia na mieliznę, przebicia kadłuba czy utraty sterowności na skutek awarii silnika głównego) przewoźnik morski podejmuje świadomą decyzję o poniesieniu kosztów w celu ratowania statku i przewożonego na nim ładunku przed grożącym im wspólnie niebezpieczeństwem. Koszty te są następnie zwracane przez właścicieli ocalałych ładunków w stosunku proporcjonalnym do wartości każdego ładunku, jaką prezentuje on w chwili dostarczenia do portu przeznaczenia. Część kosztów spoczywa także na przewoźniku morskim.

Ferry crossing

Innymi słowy awaria wspólna to sytuacja, w której z powodu zagrożenia bezpieczeństwa całego statku część ładunków jest świadomie zrzucana za burtę po to, by ratować sam statek i pozostały ładunek. Koszty awarii wspólnej ponoszą wszyscy właściciele ładunków, których towar został nieuszkodzony lub uszkodzony jedynie w części.

Dlaczego awaria wspólna ma znaczenie dla stolarki okiennej i drzwiowej?

Jak podano w raporcie MSZ Katalog Branżowy Polskie okna i drzwi dominującymi kierunkami ekspansji polskich eksporterów stolarki otworowej są Wielka Brytania i Dania. Eksport do tych krajów łącznie stanowi około 50% ogólnej wartości wywiezionych okien i drzwi drewnianych. Istotne zainteresowanie tego rodzaju stolarką pochodzenia polskiego widoczne jest również w krajach Skandynawskich (Norwegia, Szwecja). Wszystkie wymienione kierunki wymagają na pewnym odcinku transportu przeprawy promowej, co w praktyce oznacza, że na odcinku morskim transportowany ładunek podlega Kodeksowi Morskiemu, a w jego ramach także rozwiązaniu jakim jest awaria wspólna. Produkt, który ulegnie zniszczeniu na skutek świadomej decyzji kapitana, nie będzie zabezpieczony polisą OCPD, jeśli uprzednio nie została ona poszerzona o awarię wspólną . W praktyce nieubezpieczony przez przewoźnika eksporter będzie musiał dochodzić zwrotu poniesionych strat od pozostałych właścicieli ładunków znajdujących się na pokładzie statku.

Rozszerzenie polisy OCPD

Dodatkowym zabezpieczeniem jest rozszerzenie polisy ubezpieczeniowej OCPD (OC przewoźnika drogowego), z której w przypadku wystąpienia awarii wspólnej pokrywane są straty klienta, którego towar uległ uszkodzeniu lub całkowitemu zniszczeniu. Jeżeli przewozimy ładunek o wysokiej wartości, warto zapytać przewoźnika odpowiedzialnego za transport, jakie warunki polisy OCPD posiada i ewentualnie oczekiwać rozszerzenia ich o awarię wspólną.

Należy pamiętać, że rozszerzenie polisy OCPD nie jest obligatoryjne i zależy jedynie od dobrej woli przewoźnika. Warto także mieć na uwadze scenariusz, w którym przewoźnik odsprzedaje transport naszego produktu na giełdzie transportowej. Wówczas tracimy wszelką kontrolę nad zakresem ubezpieczenia i jakością polisy OCPD przewoźnika. Dlatego tak istotnym jest odpowiedni dobór firmy transportowej, która ma za zadanie zadbanie o wszystkie aspekty transportu, w tym także o odpowiednie i rzetelne ubezpieczenie produktów klienta.