Współpraca gospodarcza krajów Bałtyckich

Ostatnim rokiem, w którym handel Polski ze Skandynawią pokazał ujemne saldo obrotów, był rok przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jak pokazują liczby, zmiany jakie zaszły w połowie 2004 roku, miały bardzo pozytywne znaczenie dla rozwoju nie tylko polskiego eksportu, ale i wzrostu wartości obrotów ogółem między Polską a Skandynawią. Polska zaczęła być traktowana przez kraje skandynawskie jako partner godny uwagi. Nie bez znaczenia dla rozwoju handlu między tymi państwami była bliskość geograficzna ich gospodarek, dająca dużą szansę na konsekutywne i terminowe dostawy towarów. Ta czasowość i wynikające z niej zaufanie w biznesie jest rzeczą wręcz kluczową w Europie północnej. Wciąż jednak główną przewagą konkurencyjną Polski są relatywnie niskie koszty pracy, co przekłada się na strukturę naszego eksportu – eksportujemy głównie produkty o stosunkowo niskiej innowacyjności.

Jeśli zainteresował Cię tekst naszej koleżanki, Anny Wiśniewskiej, zachęcamy do sięgniecia do listopadowego wydania Namiarów na Morze i Handel (21/2016).

Skan artykułu